Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2022-2025

22/09/2022 15:15 GMT+7
Sáng ngày 21/09/2022, tại phòng họp A4, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội được đón tiếp đồng chí Trần Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Bí thư chi bộ nhiệm kì 2020-2022 đọc báo cáo chính trị trình Đại hội.
  
Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Bí thư chi bộ trình bày. Trong không khí đại hội dân chủ, các đồng chí đảng viên đã tích cực phát biểu ý kiến tham luận, tập trung xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chỉ đạo công tác công đoàn trong nhiệm kì 2022 - 2025. 
  
Đồng chí Trần Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phát biểu, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kì qua và đề nghị chi bộ phát huy hơn nữa vai trò trong lãnh đạo công tác chuyên môn, chỉ đạo đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp. Trong đó nhấn mạnh: (1) Nghị quyết của Chi bộ Trung tâm cần cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy Viện và Chương trình hành động của Viện; Tiếp tục duy trì và phát triển sự đoàn kết của các đảng viên trong chi bộ được thể hiện việc xây dựng các quy chế phối hợp của chi bộ, Trung tâm và công đoàn; (2) Trong công tác chỉ đạo chuyên môn, cần dự báo đón đầu để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Nhà nước cũng như của Ngành: i) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ii) Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; iii) Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; (3) Quan tâm hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát, công tác phát triển Đảng.
 

PGS. TS Trần Huy Hoàng phát biểu chỉ đạo
 

Ý kiến tham luận trao đổi của các đảng viên tại Đại hội Chi bộ
 

Toàn thể đảng viên của Chi Bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non tham gia bầu Bí Thư, Phó Bí thư
  
Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2022-2025. Cụ thể: a) Bí thư Chi bộ: đồng chí Lê Thị Luận; b) Phó Bí thư: đồng chí Vũ Thị Ngọc Minh.
 

Đồng chí Trần Huy Hoàng tặng hoa Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kì 2022-2025 chụp ảnh cùng toàn thể các Đảng viên tham dự đại hội
  
Thay mặt cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Chi bộ Lê Thị Luận đã cảm ơn các ý kiến của đồng chí Trần Huy Hoàng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Viện đối với các hoạt động của Chi bộ, cảm ơn toàn thể đảng viên Chi Bộ đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2022-2025.
  
Tin bài và ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non