Chi bộ Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

30/09/2022 16:28 GMT+7
Nhằm từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Chi bộ Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện, với sự giúp đỡ và hướng dẫn của các đảng viên trong Chi bộ và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ngày 29/09/2022, chi bộ Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục đã long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng cho 5 quần chúng ưu tú: Phạm Thị Hoa, Đào Thị Mai Oanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thị Hồng Vân, Hoàng Hồng Vân và Lễ công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Đức Toàn.
  
Tham dự Lễ Kết nạp đảng viên và Lễ công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ Trường có đồng chí Lê Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bí thư Chi bộ Trường cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ và đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường.
  
Lễ kết nạp đảng viên và Lễ công nhận đảng viên chính thức đã diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức theo đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
  
Thay mặt Đảng ủy Viện, Chi bộ Trường, đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư Chi bộ đã đọc các Quyết định kết nạp Đảng, Quyết định công nhận đảng viên chính thức, chúc mừng và trao Quyết định kết nạp Đảng viên, Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí đảng viên mới và đảng viên dự bị Nguyễn Đức Toàn.
  
Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự chứng kiến của các đại biểu và đảng viên Chi bộ, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Mai Hương, đại diện Đảng ủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã chúc mừng các đồng chí đảng viên mới Phạm Thị Hoa, Đào Thị Mai Oanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thị Hồng Vân, Hoàng Hồng Vân, đồng chí cũng xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
  
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 

Đ/c Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Nguyễn Đức Toàn
 
Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đ/c Phạm Thị Hoa
 
Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đ/c Đào Thị Mai Oanh
 
Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy
  

Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đ/c Hoàng Thị Hồng Vân 
 
Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ Trường trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đ/c Dương Thị Hồng Vân 
 
Chi bộ trường chúc mừng các đồng chí đảng viên mới. 
 
Công đoàn Trường chúc mừng các đồng chí đảng viên mới.
 
Tin bài và ảnh: Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục