Sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ sở Đảng”

13/03/2023 15:15 GMT+7
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm 2023, ngày 06/03/2023, Chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1 do tổ đảng phòng Nghiên cứu phát triển Mô hình Giáo dục phổ thông trình bày với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ sở Đảng - liên hệ và đề xuất giải pháp trong bối cảnh thực tiễn tại chi bộ Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Dương Quang Ngọc - Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong chi ủy và toàn thể đảng viên thuộc chi bộ. 
  
Buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng nhiệm vụ: Các đảng viên trong chi bộ cùng tìm hiểu một số yêu cầu, quy định về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thông qua ứng dụng trò chơi tương tác Quiz. Đảng viên quét mã, tham gia trả lời các câu hỏi.
  
Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thị Thu, đảng viên Tổ Đảng Phòng Nghiên cứu phát triển Mô hình Giáo dục phổ thông, trình bày chuyên đề với bốn nội dung chính: Thứ nhất, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thứ hai, thực trạng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở các cơ sở đảng; Thứ ba, thực trạng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của chi bộ Trung tâm PTBVCL GDPT Quốc gia; Thứ tư, một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ sở Đảng nói chung và ở chi bộ Trung tâm PTBV CLGDPT Quốc gia nói riêng.
  
Một số giải pháp chủ yếu được đề xuất, đó là:
  
o Tiếp tục quán triệt, phổ biến, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của BCH Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
  
o Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt Đảng; khuyến khích các đảng viên trẻ tích cực phát biểu bày tỏ ý kiến, đảm bảo tính dân chủ trong sinh hoạt.
  
o Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức phong phú nhằm truyền tải nội dung hấp dẫn, thu hút sự chú ý của toàn thể đảng viên.
o Duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.
  
o Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
  
Trong phần thảo luận, các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã sôi nổi phát biểu ý kiến trao đổi, góp ý cho chuyên đề, đồng thời ghi nhận và biểu dương việc chuẩn bị công phu nội dung trình bày của tổ đảng phòng Mô hình.
  
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa, cung cấp cho đảng viên những hiểu biết mới. Hình thức tổ chức buổi sinh hoạt là một minh chứng sống động về sự tích cực, sáng tạo trong việc đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ của Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia nói riêng và của Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nói chung.
  
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:
  
Đồng chí Dương Quang Ngọc, Bí thư chi bộ, điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề
 
Các đồng chí đảng viên tham gia phần trả lời câu hỏi qua phần mềm Quiz
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu báo cáo chuyên đề
 
Tin bài và ảnh: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia