Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Minh Hiền, Cán bộ Tổng cục Dạy nghề.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án
  
        
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Minh Hiền, Cán bộ Tổng cục Dạy nghề.
 
- Ðề tài: "Phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội"
 
- Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
 
- Mã số:     62 14 05 01
 
Thời gian: 14 giờ 00 ngày 27/02/2012
 
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
  
   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.   
 

Tin khác