Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp

  - Đề tài:   "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng chuẩn hoá"
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
- Mã số: 62 14 05 01
Thời gian8 giờ 30 ngày 11/01/2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
 
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đề tài tới dự.

Tin khác