Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Trọng Nam, Giảng viên trường Đại học Đồng Tháp

10/08/2017 16:55 GMT+7

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Trọng Nam, Giảng viên trường Đại học Đồng Tháp
-        Đề tài: “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học sư phạm”
-        Chuyên nghành: Tâm lí học chuyên nghành
-        Mã số: 62 31 80 05
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09/02/2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
 
Kính mi các đơn v và cá nhân quan tâm đề tài ti d.

Tin khác