Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Chín

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Chín, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Chín, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- Đề tài"Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi mới giáo dục"

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số:    62 14 05 01

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28/5/2012

Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác