Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Việt Cường

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Việt Cường, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

BẢO VỆ LUẬN ÁN
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Việt Cường,cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
- Đề tài:       "Tổ chức dạy học theo dự án học phần phương pháp dạy học môn Toán góp phần rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Toán"
- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
- Mã số:     62 14 10 01
Thời gian14 giờ 00 ngày 23/4/2012
Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),
                  101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác