Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Dương Đức Hùng

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Dương Đức Hùng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Hải Phòng

BẢO VỆ LUẬN ÁN
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Đức Hùng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Hải Phòng.
- Đề tài:       "Cơ sở khoa học xây dựng trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay"
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
- Mã số:    62 14 05 01
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25/4/2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác