Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

- Ðề tài:  "Rèn luyện kĩ năng kết hợp các phương thức biểu đạt ở kiểu văn bản tự sự cho học sinh Trung học cơ sở "

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt

- Mã số:     62 14 10 04

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 03/4/2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác