Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nghiêm Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nghiêm Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

- Ðề tài: "Sử dụng phần mềm dạy học tiến hóa (Sinh học 12 - Trung học phổ thông) "

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

- Mã số: 62 14 10 07

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 04/4/2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác