Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

BẢO VỆ LUẬN ÁN


     Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
     - Đề tài: “Mô hình đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ
     - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
     - Mã số: 62. 14. 01. 02
     - Thời gian: 8h30 ngày 25/8/2014
     - Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),
                      101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác