Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thái Thị Nga

25/10/2017 16:14 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thái Thị Nga, giảng viên, Trường Đại học Hải Phòng.

- Đề tài:          Phương thức xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên đại học sư phạm Toán qua học phần Đại số sơ cấp

- Chuyên ngành: LL & PP DH BM Toán

- Mã số:    62 14 01 11

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 08/11/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5)

                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác