Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”

15/06/2023 15:51 GMT+7
Ngày 14/6/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”, mã số V2022-01, do CN. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích được các tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19 và từ đó, đề xuất một số khuyến nghị sự cần thiết hỗ trợ cho giáo viên trong thời kỳ Covid và hậu Covid.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài làm rõ các khái niệm cơ bản: tương tác xã hội, mạng xã hội, hỗ trợ xã hội; một số vấn đề lý luận về hỗ trợ xã hội: cấu trúc hỗ trợ xã hội, chức năng hỗ trợ xã hội, tác động của hỗ trợ xã hội đối với con người, đo lường hỗ trợ xã hội; mô hình đánh giá tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên và đề xuất mô hình đánh giá tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong giai đoạn Covid-19.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng sức khoẻ tâm thần và dự định nghề nghiệp của giáo viên trong giai đoạn Covid-19; thực trạng tác động xã hội đối với giáo viên trong giai đoạn Covid-19.
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số khuyến nghị đối với việc cung cấp hỗ trợ xã hội cho giáo viên, vai trò hỗ trợ của cộng đồng, nhà trường, gia đình và giáo viên.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác