Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông hiện nay”

24/05/2023 16:58 GMT+7
Ngày 24/5/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông hiện nay”, mã số V2022-02 do ThS. Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Tham dự buổi nghiệm thu có PGS. TS. Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị và đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính dành cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
  
Về cơ sở lý luận, nhóm nghiên cứu đề cập đến khái niệm, bản chất, các cách tiếp cận và các tiêu chí phân loại chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông. Bên cạnh đó, các tác động và ý nghĩa của chính sách hỗ trợ tài chính đối với giáo viên phổ thông cũng được làm rõ. Đề tài vận dụng cách tiếp cận của Dự án PoliVisu làm cơ sở cho nghiên cứu. Theo cách tiếp cận này, thiết kế chính sách được thực hiện theo bốn bước chính: đặt vấn đề, xây dựng chính sách, phân tích kịch bản và ra quyết định.
  
Về cơ sở thực tiễn, đề tài tổng kết kinh nghiệm quốc tế xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông ở ba quốc gia: Hoa Kỳ, Philippine, và nước Anh. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá thực trạng xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên phổ thông tại Việt Nam, trong đó làm rõ nhu cầu, mục tiêu và các chính sách hỗ trợ tài chính hiện hành.
  
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đưa ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng chinh sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu chỉ ra các hạn chế và bất cập của chính sách hiện hành. Từ đó, đề tài đưa ra bốn đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam. Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất theo quy trình xây dựng chính sách.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác