Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

24/03/2023 17:40 GMT+7
Chiều ngày 24/3/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số B2021-VKG-01-MT, do TS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm.

Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
 
Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ: Xây dựng được mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên nhằm tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở địa phương hướng tới phát triển bền vững.
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng, nhiệm vụ đã đề xuất mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên Trong mô hình, nhiệm vụ đã làm rõ căn cứ đề xuất mô hình, những thành tố của mô hình bao gồm thành tố về nguồn lực con người, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện đảm bảo và hướng dẫn vận hành mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên.
 
Để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của mô hình, nhiệm vụ đã tiến hành thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ môi trường tại 02 Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện thông qua quy trình thử nghiệm cụ thể. Sau quá trình thử nghiệm, nhiệm vụ cũng tiến hành tổng kết, đánh giá thử nghiệm mô hình. Dựa trên kết quả thử nghiệm, nhiệm vụ đã tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên. Tài liệu đã làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, quy trình biên soạn, hướng dẫn quy trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy trình cũng như giám sát, đánh giá tác động và hiệu quả của quy trình để có cách thức duy trì mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững.
 
Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, lần đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục, mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng được nghiên cứu và thực hiện một cách bài bản cho đối tượng là học viên giáo dục thường xuyên.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác