Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016 lưu tại thư viện

1. Nhà giáo Đỗ Xuân Vượng với Trường cấp III Phan Đình Phùng và sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh/ Nguyễn Bá Bốn (chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia, 2015 . - 319 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày khái quát những chặng đường phát triển của Trường Phan Đình Phùng qua hai cuộc kháng chiến, những năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp; làm rõ vai trò, đóng góp của nhà giáo Đỗ Xuân Vượng cho trường. Đồng thời, cuốn sách cũng tập hợp các bài viết của các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo ngành giáo dục, giáo viên và học sinh Trường Phan Đình Phùng; một số bài thơ của thầy Đỗ Xuân Vượng.

Từ khóa: Đỗ Xuân Vượng; Nhà giáo; Giáo viên; Trường cấp III Phan Đình Phùng; Hà Tĩnh

Kí hiệu kho :Vv..Vv4682-83

2. Nước Đức thế kỷ XIX: Cuộc cách mạng giáo dục, khoa học và công nghiệp/ Nguyễn Xuân Xanh . - H.: Dân trí, 2016 . - 295 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những thành tựu nổi bật nhất của nước Đức trong cuộc đại cải cách giáo dục, đại học và khoa học, kỹ thuật trong thế kỷ 19.

Từ khóa: Giáo dục; Khoa học công nghiệp; Thế kỷ 19; Nước Đức

Kí hiệu kho : Vv..Vv4992-93

3. Phép đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam: Mạng lưới quan hệ - lòng tin - sự tham gia (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Quý Thanh (chủ biên) . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 471 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc trưng và định dạng mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam; cấu trúc và các yếu tố quyết định lòng tin xã hội của người Việt Nam; sự tham gia, vốn xã hội và sự phát triển dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Từ khóa: Phép đạc tam giác; Vốn xã hội; Lòng tin xã hội; Mạng lưới quan hệ; Việt Nam

Kí hiệu kho :Vv..Vv4707-08

 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn