PGS. TS. Trần Kiều - Vai trò tư vấn chính sách của Viện

29/11/2021 22:06 GMT+7
PGS. TS Trần Kiều công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Khi đó là Viện Khoa học Giáo dục (1971 - 2002) từ năm 1973. Từ năm 1992 đến 1998 ông được giao đảm nhận chức vụ Phó Viện trưởng. Từ năm 1998 đến 2002, ông là Viện trưởng, lãnh đạo toàn diện công tác của Viện. Từ năm 2003 đến năm 2005, ông là cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển.

 
  
Thời kỳ đầu, Đội ngũ cán bộ của Viện phát triển đều là giáo viên, cán bộ quản lý ở các địa phương. Đội ngũ này tuy bằng cấp không cao nhưng họ có một ưu điểm rất lớn là sự nỗ lực nâng cao trình độ bản lĩnh vững vàng, nghị lực rất cao. Tôi đánh giá rất cao và trân trọng đội ngũ này. Mỗi thế hệ cán bộ đều có sức mạnh riêng của họ. Đội ngũ cũ thì không còn những đội ngũ trẻ hiện nay cũng đang tiếp tục thay thế đội ngũ cũ. Cán bộ trẻ hiện nay mạnh về trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
  
Nhìn vào cơ cấu tổ chức, ta có thể thấy một bức tranh toàn cảnh về giáo dục của Việt Nam từ các ngành học cấp bậc học, cho đến các lực lượng tham gia giáo dục, các điều kiện đảm bảo giáo dục, đến các loại đối tượng giáo dục. Kết quả nghiên cứu ở các lĩnh vực này dù còn hạn chế nhưng đã góp phần nhiều cho Bộ, cho ngành các luận cứ khoa học để đảm bảo cho các chính sách giáo dục đi đúng hướng và phát huy hiệu quả.
  
Tôi xin kể trong 10 năm vừa qua Viện đã có những công việc lớn như sau. Một là xây dựng chiến lược của toàn ngành (2010-2020) và bây giờ đang chuẩn bị xây dựng chiến lược 2020-2030. Hai là đã xây dựng cho Bộ chương trình khoa học và công nghệ trong vòng 05 năm. Ba là đặt nền móng xây dựng đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Viện là đơn vị đầu tiên được giao xây dựng đề án này và chúng ta đã có chương trình năm 2018. Đó là việc lớn chứ việc nhỏ thì Viện làm được nhiều lắm, các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu đáp án cho Bộ giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn giáo dục được đặt ra. Một tập thể gần 400 con người trong 60 năm có nhiều thành tích không thể kể hết.