Thông báo tổ chức cuộc thi "We share - Kiến thức giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên"

17/11/2021 14:22 GMT+7

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CUỘC THI “WE SHARE- KIẾN THỨC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN CHO THANH THIẾU NIÊN"


1. Gii thiu v cu​​c thi

Cuc thi “We share - kiến thức Giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niênđược Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phi hp t chc vi mong mun nâng cao hiểu biết và kiến thức ca học sinh Vit Nam v giáo dục giới tính toàn diện.

Trong thi gian t ngày 09/11 đến ngày 16/12/2021, ban t chc s tìm ra 15 đội/cá nhân có sản phẩm dự thi xut sc nht về chủ đề giáo dục giới tính toàn diện để tham gia vòng chung kết toàn quốc và đối thoại chính sách với các nhà quản lý, chuyên gia.

Cuộc thi này là sân chơi ln để học sinh Việt Nam đưa ra tiếng nói ca mình ti cng đồng, giúp các em tăng cường kết ni, cùng nhau xây dng mt cng đồng vng mnh, góp phn tích cc vào vic bo v an toàn bản thân và thúc đẩy hiểu biết của xã hội về vấn đề giáo dục giới tính toàn diện.

2. Đối tượng d thi

-        Là công dân Vit Nam hoặc học sinh học tại Việt Nam độ tui t 10-18 tính ti ngày 31/12/2021

-        Cá nhân, nhóm d thi (không quá 3 thành viên)

3. Cách thc tham gia:

-        Np h sơ trc tuyến: https://bit.ly/3wtbDnW

-        Hn np sản phẩm: 23:59 ngày 16/12/2021 

4.  Nội dung và lộ trình cuộc thi

Vòng 1: Vòng loại | 09/11 – 16/12/2021

-        Các cá nhân, đội thi đăng ký tham d chương trình và gửi sản phẩm cùng mô tả ý tưởng cho sản phẩm dưới hình thức các video clip dài không quá 05 phút về chủ đề giáo dục giới tính toàn diện

-        BTC sẽ đăng video kèm mô tả ý tưởng trên các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi. Các nhóm sẽ kêu gọi bạn bè đăng ký theo dõi/subscribe kênh, like/bình luận/chia sẻ video của nhóm. Cách thức tính điểm như sau:

ü1 lượt reaction = 1 điểm

ü1 bình luận = 2 điểm (chỉ tính theo địa chỉ ID người dùng, cùng một người bình luận; nhiều lần sẽ không tính điểm từ lần bình luận thứ 2)

ü 1 lượt chia sẻ công khai trên trang facebook cá nhân = 3 điểm

-        Ban t chc dựa trên số lượng bình chọn online và sự đánh giá chuyên môn của ban giám khảo để chn ra 15 cá nhân, đại din đội thi xuất sắc nhất vào Vòng Chung kết và tham gia đối thoại chính sách, dự kiến tổ chức ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội.

      Các tiêu chí đánh giá của Ban giám khảo bao gồm:

-        Tính liên quan vi ch đề ca chương trình

-        Kh năng to tác động gii quyết vn đề

-        Tim năng lan ta và tính kh thi

-        Tính sáng to, độc đáo

-        Tính thẩm mĩ

-        Thiết kế, hiệu ứng, kỹ xảo, không có lỗi chính tả

Tiêu chí đánh giá chung:

-        Kết qu truyn thông tính ti ngày 16/12/2021 (tác động và lan ta): 50%

-        Đánh giá t Ban giám kho chuyên môn: 50%

Vòng 2: Chung kết | 30/12/2021

15 cá nhân/đội được lựa chọn vào vòng Chung kết sẽ tham gia các phần thi để chọn ra 03 đội xuất sắc nhất dựa trên sự đánh giá của ban giám khảo chuyên môn và khán giả theo dõi cuộc thi.

5. Nội dung sản phẩm dự thi

Đội thi sẽ đăng ký một hoặc tám chủ đề dưới đây:

-       Nhận thức về giới

-       Tính dục và hành vi tình dục

-       Giá trị, quyền, văn hóa và tính dục

-       Kĩ năng đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc

-       Các mối quan hệ (bạn bè, người thân, xã hội…)

-       Cơ thể con người và sự phát triển cơ thể con người

-       Sức khỏe tình dục và sinh sản

-       Bạo lực và cách giữ an toàn

Hình thc:

-        Phim ngn

-        Video hoc chui video

-        MV Âm nhc

 

6. Cơ cấu giải thưởng

      🏆 Gii nht: 25 triu đồng

      🥈 Gii nhì:  15 triu đồng

      🥉 Gii ba:  10 triu đồng

 

7. Thông tin chung

-        Xây dng sn phm truyn thông nhm gii quyết mt vn đề liên quan ti giáo dục giới tính toàn diện

-        Mỗi đội/cá nhân có thể gửi một hoặc nhiều bài dự thi.

-        Mỗi sản phẩm dự thi không quá 05 phút.

-        Sn xut và truyn thông video/sn phm truyn thông vi các ch đề ca chương trình.

-        Để nâng cao nhn thc và kêu gi s tham gia tích cc ca cng đồng v các vn đề này, các đội thi phi lan ta được sn phm ca mình ti ít nht 2.000 người. 

-        Ba cá nhân/đội thi xut sc nht s tham gia chia s trong Hội thảo đối thoại chính sách về giáo dục giới tính toàn diện. Đội d thi đồng ý vi tt c quy định trong th l cuc thi.

-        Tác gi cam kết chu trách nhim v mt pháp lý đối vi sn phm ca mình, đảm bo không có tranh chp bn quyn. Nếu các sn phm d thi vi phm v bn quyn, Ban t chc và Ban giám kho s xem xét loi đội thi và thu hi gii thưởng.

-        Bài d thi vi phm ni quy ca Ban t chc, thun phong m tc Vit Nam hoc thông tin không phù hp s b loi b mà không cn thông báo trước.

-        Đội d thi đảm bo cung cp chính xác thông tin cá nhân.

-        Ban t chc cuc thi được toàn quyn s dng các sn phm d thi để phc v các hot động qung bá tuyên truyn mà không phi tr bt k chi phí nào.

-        Người đot gii chu trách nhim đóng thuế TNCN theo quy định ca pháp lut ti thi đim nhn gii.

-        Ban t chc khuyến khích các cá nhân/đội thi nhn gii s dng gii thưởng để thc hin, phát trin các sn phm truyn thông gn vi ch đề ca chương trình.

-        Ban t chc ch gii quyết trường hp khiếu ni v kết qu cuc thi trong vòng 7 ngày t ngày công b kết qu.

-        Quyết định ca Ban t chc là quyết định cui cùng.

 

Mi thông tin chi tiết vui lòng truy cp website  www.weshare.vnies.edu.vn hoc liên h email:  weshare@vnies.edu.vn./.