Thử nghiệm sản phẩm bài học môn toán ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường tại tỉnh Hòa Bình

24/01/2022 21:49 GMT+7
Trong khuôn khổ các hoạt động của Hợp phần “Xây dựng hệ thống bài học Toán tương tác thực tế tăng cường ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lớp 10 theo chương trình GDPT mới (2018) ”, Dự án Reimagine Education do UNICEF Việt Nam tài trợ, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, Đoàn công tác của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tiến hành thử nghiệm sản phẩm bài học toán thực tế tăng cường (App ARMathVN) và hệ thống quản lý học tập (LMS) tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

ThS. Đỗ Đức Lân, trưởng Đoàn làm việc trao đổi với giáo viên và cán bộ quản lý của các trường tham gia thử nghiệm

Đoàn công tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành tập huấn cho giáo viên tham gia thử nghiệm tại thành phố Hòa Bình và huyện Tân Lạc. Trong đó Đoàn hướng dẫn cách sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) xây dựng câu hỏi, tạo đề thi, giao bài trực tuyến, chấm chữa cho sinh, cũng như cách thức sử dụng App ARMathVN. Đoàn làm việc cũng tiến hành dự giờ ở các lớp giáo viên tham gia thử nghiệm triển khai giảng dạy ở thành phố Hòa Bình và huyện Tân Lạc.

Mục đích của việc thử nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các bài học môn toán sử dụng công nghệ thực tế tăng cường, đặc biệt lưu ý đến sự hứng thú, sự yêu thích của học sinh khi tham gia học tập thông qua các trò chơi và sự hữu dụng của  hệ thống quản lý học tập (LMS), cũng như sự sẵn sàng của giáo viên triển khai công nghệ mới trong lớp học.