Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông

10/08/2017 16:55 GMT+7
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Chủ biên: PGS.TS. Phạm Đức Quang

phamducquang_sach.jpg      Hiện nay, xu thế chung của nhiều nước là xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực. Theo định hướng này, chương trình giáo dục phổ thông có nhiều ưu việt, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, hơn nữa người học thấy được ý nghĩa của kiến thức được học. Các lĩnh vực/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học được xem là bối cảnh cụ thể để học sinh có thể khám phá, lĩnh hội và vận dụng kiến thức, hình thành và phát triển các năng lực, thông qua các hoạt động học tập.
     Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách này mong muốn góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà.
     Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính: 
     - Phần 1 giới thiệu những vấn đề chung về việc xác định lĩnh vực học tập/môn học; chủ yếu tiếp cận lĩnh vực học tâp trên 3 bình diện: nội dung trí thức, chương trình giáo dục và lí luận dạy học.
     - Phần 2 giới thiệu các nguyên tắc, phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/môn học.
     - Phần 3 giới thiệu về việc thể hiện các nguyên tắc, phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/môn học qua một số lĩnh vực/môn học cụ thể.
    - Phần 4 là phần kết luận.

Thông tin xuất bản:
     Tác giả: Phạm Đức Quang (chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Phan Thị Luyến, Lê Anh Tuấn
     Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
     Năm xuất bản: 2013
     Số trang: 292 tr.
     Sách có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam