Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

10/08/2017 16:55 GMT+7
Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Chủ biên: Hoàng Hòa Bình. Năm xuất bản: 2014

IMG_0232.jpg

     Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn mảng sách tham khảo phục vụ đào tạo sau đại học. Cuốn sách này là một trong những tài liệu được biên soạn theo định hướng đó.
     Cuốn sách gồm 11 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề đã được các chuyên gia môn học của Viện dùng giảng dạy cho các khóa nghiên cứu sinh trong những năm gần đây. Cuốn sách trình bày bao quát những vấn đề cơ bản về dạy học Ngữ văn ở ba cấp học phổ thông như: mục tiêu môn học; các thành tố cơ bản của quá trình dạy học; kinh nghiệm xây dựng chương trình dạy học ngôn ngữ quốc gia và văn học ở một số nước; phương pháp dạy học; phát triển năng lực tiếp nhận; tạo lập văn bản và năng lực cảm xúc cho học sinh; đánh giá kết quả học tập môn học, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.          


Thông tin xuất bản:

Tác giả: Hoàng Hòa Bình (chủ biên)
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 499 tr.
Sách có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam