Tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tổng phụ trách Đội

10/08/2017 16:55 GMT+7

IMG_0233.jpg

Nội dung chính của tài liệu được trình bày thành hai phần:
    
- Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về biến đổi khí hậu (BĐKH), ứng phó với BĐKH và giáo dục ứng phó với BĐKHcho học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS).
     + Biến đổi khí hậu và ứng phó với BĐKH: khái niệm, các biểu hiện, tác động, nguyên nhân BĐKH; thực trạng BĐKH trên thế giới và Việt Nam; biện pháp hạn chế BĐKH; kĩ năng ứng phó với BĐKH.
     + Giáo dục ứng phó với BĐKH cho học sinh TH và THCS: sự cần thiết phải giáo dục ứng phó BĐKH cho học sinh; mục tiêu, nôi dung, các con đường giáo dục ứng phó BĐKH cho học sinh; cách tiếp cận và phương pháp giáo dục ứng phó BĐKH cho học sinh thông qua hoạt động Đội.
     - Phần thứ hai: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tổng phụ trách Đội về giáo dục ứng phó với BĐKH cho học sinh TH và THCS.
     + Tổ chức các hoạt động giáo dục ứng phó với BĐKH cho học sinh TH và THCS thông qua các chủ đề hoạt động Đội: hướng dẫn lựa chọn các chủ đề haotj động Đội có khả năng giáo dục ứng phó BĐKH; lựa chọn nội dung giáo dục; gợi ý tổ chức các hoạt động giáo dục ứng phó BĐKH qua chủ đề hoạt động Đội của mỗi cấp học.
     + Một số mô hình tổ chức hoạt động ngoại khóa về giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh TH và THCS: câu lạc bộ, hội thi, trò chơi, truyền thông,, diễn đàn, tiểu phẩm...; trong đó mỗi mô hình được trình bày theo một cấu trúc chung (bản chất, quy trình thực hiện, một số lưu ý, ví dụ minh họa).

Thông tin xuất bản:
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ biên)
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 149 tr.
Sách có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam