Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016 (lưu tại thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)

1. Chính sách nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

2. Cơ sở lí luận và thực tiễn của tự đánh giá trong quản lý chất lượng ở trường trung học phổ thông.

3. Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4-5 cấp tiểu học.

4. Dạy học đọc hiểu kịch bản văn học ở trường trung học theo đặc trưng loại thể.

5. Dạy học hỗ trợ kĩ năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 1 khó khăn về .

6. Dạy học thơ văn Nguyễn Đình Chiểu dưới góc nhìn văn hóa Nam Bộ.

7. Một số biện pháp hỗ trợ trong dạy học viết cho học sinh có khó khăn về viết ở tiểu học.

8. Nghiên cứu những biểu hiện cảm xúc của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.

9. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên.

10. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

11. Phát triển đội ngũ giảng viên đại học công an nhân dân theo hướng chuẩn hóa.

12. Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực.

13. Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trong bối cảnh hiện nay.

14. Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực.

15. Phát triển trung tâm học tập cộng đồng vùng Đồng bằng sông Hồng trong những năm đầu xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

16. Quản lý chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin trong các trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận TQM.

17. Quản lý đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông ở các trường đại học tư thục miền Trung Việt Nam.

18. Quản lý đào tạo của các trường cao đẳng du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

19. Quản lý đào tạo của trường cao đẳng nghề theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

20. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng.

21. Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay.

22. Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận linh hoạt trong thực tập sư phạm.

23. Rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực.

24. Xây dựng học liệu e-learning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học.Tệp đính kèm:  Thông tin chi tiết luận án 

Để tham khảo nội dung Luận án, vui lòng liên hệ:
Phòng Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 0439423754; thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn