Tài liệu hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới" với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của Việt Nam từ thực tiễn và những tham khảo về vấn đề này ở một số quốc gia trên thế giới.

Tệp đính kèm:  "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn