Kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt và phương pháp dạy học đọc, viết chữ nổi Braille

10/08/2017 16:55 GMT+7
Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm nhận biết đúng những khó khăn của người khiếm thị, đặc điểm phát triển cũng như đặc điểm quá trình dạy học đọc, viết chữ nổi Braille

IMG_0227.jpg      Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm nhận biết đúng những khó khăn của người khiếm thị, đặc điểm phát triển cũng như đặc điểm quá trình dạy học đọc, viết chữ nổi Braille; từ đó vận dụng các phương pháp, kĩ năng dạy học, các biện pháp hỗ trợ phú hợp tạo điều kiện cho các em học tập có hiệu quả và hòa nhập cuộc sống xã hội.
     Cuốn sách được trình bày với những nội dung chính:

         
- Chương 1 giới thiệu quá trình hình thành và phát triển hệ thống kí hiệu Braille, quá trình xây dựng hệ thống kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt.

         
- Chương 2 đề cập đến vai trò và chức năng của giác quan, đặc biệt giới thiệu quy luật "Bù trừ chức năng của các giác quan" và vận dụng quy luật trên trong học tập và đời sống của người mù.

         
- Chương 3 giới thiệu toàn bộ hệ thống kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt dùng trong các môn học trong trường phổ thông và quy tắc đọc, viết kí hiệu trên.

         
- Chương 4 trình bày các biện pháp rèn luyện tri giác, xúc giác cũng như các biện pháp dạy học đọc, viết chữ nỗi Braille cho những người mù từ lúc bắt đầu học đến những kĩ năng đọc, viết cao hơn.


Thông tin xuất bản:

     Tác giả: Phạm Minh Mục
     Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
     Năm xuất bản: 2014
     Số trang: 208 tr.
    Sách có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam