Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 37, tháng 01 năm 2021

02/02/2021 21:54 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Phạm Đỗ Nhật Tiến

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh Đại dịch Covid 19: Tác động và vấn đề

2

Lê Anh Vinh;
Hoàng Phương Hạnh;
Bùi Thị Diển;
Đặng Phương Anh

Thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông ở  Lớp 1 năm học 2020 - 2021: Một số vấn đề tồn tại và giải pháp

3

Võ Sỹ Mạnh;
Nguyễn Thế Anh

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kết quả và khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

4

Lê Chi Lan

Đề xuất giải pháp hướng đến việc tự chủ đại học 

5

Nguyễn Huy Cường

Sự tham gia của sinh viên trong học tập: Các tiếp cận đánh giá 

6

Nguyễn Anh Tuấn;
Đinh Nguyễn An;
Đào Thị Kim Cúc;
Mạc Quốc An

Đánh giá vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học tại Việt Nam 

 

7

Nguyễn Phương Mai

Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm nâng cao hiệu quả đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông môn Ngữ văn

8

Mai Thị Phương 

Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua các hoạt động hàng ngày

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Trương Đình Thăng;
Đinh Thị Hồng Vân;
Nguyễn Thị Quỳnh Anh;
Trần Hải Ngọc

Thực trạng học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam

  

10

Nguyễn Viết Tiến 

Giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Lê Thị Tuyết Hạnh 

 

Chương trình dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trên thế giới: Thực trạng áp dụng và đề xuất cải thiện