Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 38, tháng 02 năm 2021

09/03/2021 17:34 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Lê Khánh Tuấn 

Nhận thức của cộng đồng về đại dịch Covid 19 và những xu hướng giáo dục mới

2

Dương Minh Quang;
Nguyễn Thị Thu Hiền

Đánh giá động lực làm việc của giảng viên đại học 

3

Phạm Đình Mạnh 

Giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm

4

Đỗ Thị Thanh Huyền

Những nội dung cơ bản trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Việt Nam hiện nay

5

Đỗ Thị Hồng Nga;
Nguyễn Hữu Châu 

Rèn luyện khả năng thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học ngành Y thông qua môn học Xác suất Thống kê

6

Trần Huy Hoàng;
Nguyễn Thị Hảo;
Bùi Thanh Xuân

Hình thành và phát triển các kĩ năng của học sinh để ứng phó với những thay đổi do đại dịch COVID - 19 

7

Đỗ Thu Hà;
Nguyễn Thị Hương Lan

Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong tạo lập văn bản nghị luận

8

Nguyễn Thị Bùi Thành

Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp qua hoạt động chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5 - 6 tuổi

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Nguyễn Song Hiếu;
Nguyễn Đắc Quỳnh Anh;
Phan Thanh Long;
Huỳnh Thị Thu Hiền;
Phạm Minh Đức;
Nguyễn Thị Phương Thảo

Đánh giá chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ học tập sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế

 

 

10

Lê Công Nghĩa

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay         

11

Lê Thị Xuân Vũ

Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên thông qua hoạt động Talkshow tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

12

Lê Thị Quỳnh Nga

Kỉ luật học đường ở Hoa Kì