Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 09 năm 2022

07/10/2022 18:41 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Nguyễn Tiến Hùng

Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục                                        

2

Phan Thị Hồng Thảo

Nghiên cứu tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên

3

Nguyễn Thị Xuân Lộc 

 

Đặc trưng lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức, cán bộ trường đại học công lập trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

4

Lê Thị Kim Anh 

Mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm R trong giảng dạy Xác suất Thống kê ở bậc đại học

5

Đào Thị Thu Thủy

Hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển

6

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non 

7

Lê Thị Mai An

Bài tập đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực

8

Nguyễn Thanh Tâm;
Phan Văn Kha;
Đặng Thị Minh Hiền

Quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên tại một số trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số khuyến nghị

9

Vũ Đức Tân;
Phan Hùng Thư

Thực trạng quản lí chất lượng chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin tại Học viện Kĩ thuật mật mã

10

Vũ Thị Quỳnh Nga

Thực trạng tác động của Đại dịch COVID-19 đến tình hình tài chính của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội

11

Nguyễn Thị Thúy Dung

Biện pháp của giáo viên tạo động lực học tập cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Văn Tráng

 

Một số giải pháp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gắn với giai đoạn phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

Nguyễn Thị Nga;
Nguyễn Thị Trang;
Vũ Thị Ngọc Minh

Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID 19 theo hướng tiếp cận đa ngành