Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 10 năm 2022

02/11/2022 14:33 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Phạm Đức Quang 

Một số vấn đề chung về xây dựng chuẩn trong Chương trình giáo dục phổ thông

2

Huỳnh Văn Sơn;
Giang Thiên Vũ;
Lê Duy Hùng

Phân tích tổn thương tâm lí của trẻ bị lạm dụng tình dục qua tranh vẽ: Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

3

Trần Thị Yên

Mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú: Những vấn đề về lí luận

4

Tăng Thị Thùy; 
Hà Thị Thu Trà;
Đoàn Phương Anh;
Phùng Thanh Thuỷ

Phát triển công cụ tự đánh giá năng lực STEAM của giáo viên phổ thông

 

5

Nguyễn Thị Minh; 
Nguyễn Hữu Chung

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề “Sản xuất nước Giaven” theo mô hình giáo dục STEM

6

Phạm Thị Bích Đào;
Nguyễn Thị Thái;
Nguyễn Thị Lan Anh;
Ngô Hồng Đào

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

 

7

Vương Kim Thành

Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA

8

Trần Hòa Hiệp;
Trần Long Quang

Sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế một số sản phẩm hình học động xây dựng công thức tính diện tích hình thoi ở lớp 4

9

Lê Thị Luận 

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ trong trường Mầm non đảm bảo bình đẳng giới và phù hợp bối cảnh địa phương

10

Lê Thị Tuyết Hạnh;
Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến năng lực biên dịch của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Vinh

11

Trần Thu Hiền;
Lê Thị Bích Mai 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Đỗ Thị Hoài Vân;
Lê Huy Tùng

Tổng quan về xếp hạng đại học trên thế giới và những hàm ý quản trị cho giáo dục đại học Việt Nam

13

Phan Thị Thanh Thảo 

Sự tham gia của các trường đại học tại khu vực Đông Nam Á trong bảng xếp hạng THE Impact