Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng

16/08/2018 15:38 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

- Đề tài: “Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 31/8/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.