THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

12/06/2019 16:16 GMT+7
Căn cứ công văn 2381/BCĐ-SGDĐT ngày 11/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong lịch tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS& THPT

THỰC NGHIỆM KHGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

                                                            

                                            

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH

LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ công văn 2381/BCĐ-SGDĐT ngày 11/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong lịch tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

- Từ ngày 14/6/2019 đến ngày 16/6/2019: Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển và làm các thủ tục tại Văn phòng khối THPT (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30).

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng kí dự tuyển lớp 10 theo mẫu

- Bản sao (không cần công chứng):

+ Giấy khai sinh;

+ Học bạ THCS;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

+ Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (Trường hợp chưa có phiếu điểm, HS ghi đầy đủ số báo danh và mã học sinh hoặc nộp bản photo Giấy báo dự thi lớp 10 để nhà trường tiện tra cứu);

+ Các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Ngày 17/6/2019: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của trường.

- Từ ngày 17/6/2019 đến 19/6/2019: Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển đợt 1 tại Văn phòng khối THPT (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30).

- Từ ngày 20/6/2019: Nếu còn chỉ tiêu trường sẽ tiến hành xét tuyển đợt 2.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Thông báo Tuyển sinh ngày 08/6/2019 của trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD.

                                                                                              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH