Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Hải

06/01/2020 14:16 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Hải, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: " Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực "

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 13h30 ngày 21/01/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.