Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Ngọc Hoa

05/10/2020 10:23 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng, Trường THPT Xuân Đỉnh.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng, Trường THPT Xuân Đỉnh.

- Đề tài: " Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội "

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 8h30 ngày 16/10/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.