Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Duyên

12/03/2021 10:10 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

- Đề tài: “Phát triển kỹ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kỹ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 30/3/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.