Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Giang

17/06/2021 10:54 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 01/7/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.