Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Quỳnh Nga

29/06/2021 10:03 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 14h00 ngày 13/7/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.