Thông báo Hội thảo khoa học “Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay”

05/08/2021 15:48 GMT+7

 
                        Kính gửi: Các Sở Giáo dục và đào tạo
                                        Các đại học, trường đại học, viện và học viện,
                                        Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà giáo và các chuyên gia,
  
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (06/12/1961 - 06/12/2021), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay” nhằm tạo diễn đàn để trao đổi về các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
  
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tham gia viết bài gửi về Ban Tổ chức Hội thảo “Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay”.
  
Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:
  
1. Thành phần tham dự:
  
• Các nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục Việt Nam;
• Lãnh đạo các đơn vị giáo dục;
• Các chuyên gia nghiên cứu ở Việt Nam và Quốc tế;
• Các giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
  
2. Thời gian địa điểm
  
• Thời gian: 01 ngày (dự kiến ngày 22 tháng 10 năm 2021)
• Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
3. Nội dung hội thảo
 
Trọng tâm của hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:
 
1) Quản lý nhà nước về giáo dục:

• Chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục;
• Chính sách phát triển giáo dục
• Phân cấp quản lý giáo dục;
• Cơ cấu hệ thống giáo dục và phân luồng, liên thông trong giáo dục;
• .v.v…

2) Quản lý cơ sở giáo dục, gồm:

• Mô hình quản trị trường học,
• Quản lý cơ sở giáo dục
  
4. Thông tin về thời gian và thể lệ gửi bài
 
Báo cáo tại Hội thảo phải có tính mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí.
 
Các mốc thời gian quan trọng
 
• Nộp bản tóm tắt và nội dung giới thiệu tác giả 10/8-15/8/2021
• Đăng kí tham dự và nộp bài toàn văn 16/8-15/9/2021
• Thẩm định và công bố kết quả thẩm định các bài viết 16/9-30/9/2021
• Nộp bài viết đã sửa theo yêu cầu thẩm định 01-06/10/2021
• Thông báo bài tác giả trình bày và gửi file PP 07/10/2021
 
Thể thức bài viết
 
• Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo gửi tới Ban tổ chức không quá 10 trang, bao gồm cả phần tóm tắt và tài liệu tham khảo, được đánh máy vi tính; theo định dạng: font Unicode (Times New Roman); cỡ chữ: 13; dãn dòng Multiple 1.3; căn lề: lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề phải 2 cm; lề trái 3 cm. Phần tóm tắt không quá 200 từ.
• Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần). Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện của tài liệu trong bài viết và sắp xếp theo mẫu dưới đây:
            [1] Nguyễn Văn A, 2019. Tên tài liệu. Nơi công bố.
• Cuối tên bài viết, đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại và email để liên lạc khi cần thiết.
• Hình thức trình bày báo cáo tại hội thảo: thuyết trình, mỗi báo cáo trình bày dưới 15 phút và có 10 phút dành cho thảo luận. Tác giả tự chuẩn bị slide trình bày tại hội thảo.
 
Địa chỉ gửi bài viết và đăng kí tham dự hội thảo
 
• Bản báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ mail: Chinhsachchienluoc@vnies.edu.vn
• Đường Link đăng kí tham dự hội thảo: https://bit.ly/qlgd2021

5. Công bố và đăng bài
 
Hội thảo sẽ có 2 ấn phẩm : Kỷ yếu Hội thảo và Số đặc biệt Tạp chí Khoa học giáo dục
1) Kỷ yếu : Tất cả các bài gửi Hội thảo được thẩm định đều được đăng trong Kỷ yếu sau khi biên tập. Kỷ yếu sẽ được phát cho các các đại biểu tại Hội thảo.
2) Tạp chí khoa học giáo dục số đặc biệt :
 
• Các tác giả có nhu cầu đăng bài trên Tạp chí, đề nghị đăng ký với Ban Tổ chức. Bài viết sẽ được gửi Tạp chí KHGD để thực hiện phản biện theo quy định của Tạp chí. Nếu được Tạp chí duyệt đăng, tác giả nộp lệ phí 2.500.000đ/bài cho Tạp chí Khoa học giáo dục. Số đặc biệt sẽ được xuất bản vào tháng 11/2021. Điểm công trình đối với mỗi bài đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục là 01 điểm.
 
6. Thông tin liên hệ:
 
Thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại website: http://www.vnies.edu.vn
 
Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
 
• Phạm Thị Thúy Hồng, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
• Điện thoại: 0906604288
• Emails : hongpt@vnies.edu.vn
 
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu và các nhà giáo để Hội thảo được thành công.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
KT VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
(Đã kí)
Lê Anh Vinh