Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hạnh

15/10/2021 10:34 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hạnh, Trường Đại học Vinh.

- Đề tài: “Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 14h00 ngày 03/11/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.