Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo “60 năm công tác thông tin, dự báo giáo dục và tầm nhìn trong tương lai”

25/10/2021 16:47 GMT+7

Kính gửi: …………………………………………………..

Nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (12/1961-12/2021) và tổng kết thành tựu nghiên cứu 60 năm công tác thông tin, dự báo trong giáo dục. Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục, các chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và người học… đăng ký viết bài tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:
 
1. Mục tiêu của hội thảo
 
Hội thảo nhằm tổng kết những thành tựu và vấn đề đặt ra đối với hoạt động thông tin và nghiên cứu thống kê - dự báo giáo dục và xu hướng phát triển trong thập kỷ tới, đồng thời tạo diễn đàn cho các chuyên gia giáo dục, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên các trường cao đẳng, đại học và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về công tác thông tin, dự báo trong giáo dục.
 
2. Nội dung hội thảo
 
1) Bối cảnh thời đại (trong nước và quốc tế) và những vấn đề đặt ra đối với phát triển thông tin, thống kê và dự báo trong thập kỉ tới.
2) Thực trạng và thách thức đối với hoạt động thông tin - thư viện và nghiên cứu thống kê - dự báo trong giáo dục.
3) Xu thế và kinh nghiệm phát triển hoạt động thông tin khoa học giáo dục và nghiên cứu thống kê - dự báo trong giáo dục.
4) Các giải pháp phát triển thông tin khoa học giáo dục và nghiên cứu thống kê - dự báo trong giáo dục.
 
3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt.
 
4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
 
• Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào 22/11/2021
• Địa điểm: Phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
5. Thông tin về việc gửi bài
 
• Hạn nộp toàn văn bài viết: Ngày 08/11/2021
• Hạn hoàn chỉnh bài viết sau khi có kết quả phản biện: Ngày 15/11/2021
• Bài viết gửi cho Hội thảo chưa được công bố trên bất kỳ Kỷ yếu, Tạp chí nào. Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo, không quá 5000 từ bằng tiếng Việt.
• Bản thảo khi nộp cần có Tóm tắt khoảng 300 từ (bằng tiếng Việt) và 4 - 6 từ khóa được liệt kê theo thứ tự alphabet.
• Các tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn APA.
- Hình thức trình bày toàn văn bài viết: Theo quy định.
- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Thuyết trình và các báo cáo được chọn sẽ trình bày trong 15 phút.
 
6. Sản phẩm Hội thảo
 
Các bài viết có chất lượng sẽ được lựa chọn in trong Kỷ yếu hội thảo.
 
7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài viết
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: ThS. Vũ Anh Thơ: ĐT: 0988484694, Email: eifc@vnies.edu.vn
 
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, học viên và cá nhân quan tâm.
  
Trân trọng./.