Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chủ đề: Hỗ trợ tài chính cho học tập suốt đời

Chủ biện GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Hiệu đính
& sưu tầm tài liệu: PGS. TS. Vương Thanh Hương
Người dịch : ThS. Phạm Thị Kim Phượng & ThS. Phạm Tuyết Nhung

File đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn