Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 13/05/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã nhận được công văn của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội về việc thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2016. Đây là chương trình học bổng của Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc.

 Trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Hợp tác Quốc tế xin gửi đến các đơn vị trong Viện thông tin về Chương trình học bổng như sau:

-  Các loại học bổng Endeavour:

• Học bổng sau Đại học và sau Tiến sĩ;
•  Học bổng đào tạo nghề;
•  Học bổng nghiên cứu ngắn hạn;
•  Học bổng quản lý.

-  Đặc điểm của học bổng Endeavour:

•  Không hạn chế độ tuổi;
•  Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực;
•  Nộp hồ sơ trực tuyến;
•  Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Úc.

-  Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 24/04 –30/06/2015.

Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo đến các đơn vị trong Viện được biết để cùng phối hợp phổ biến cho mọi cán bộ có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển Chương trình học bổng. Thông tin chi tiết của Chương trình xin tham khảo thêm tại trang web http://internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc số điện thoại (04) 3774 0109.

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ