Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản 2015

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản 2015. Đối tượng tham gia: Tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tư thục và công lập tại 11 quốc gia Đông Nam Á

2015_Poster_SEAMEO-Japan ESD Award.jpg     Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản 2015 (The 2015 SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award) do Tổ chức các Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) phối hợp cùng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Văn phòng Giáo dục của Unesco tại Châu Á Thái Bình Dương tổ chức.   
     Chủ đề của Giải thưởng ESD SEAMEO – Nhật Bản năm 2015 là “Giữ gìn những truyền thống văn hóa của chúng ta”. Mục tiêu của giải thưởng trong năm 2015 nhằm (1)nâng cao nhận thức về truyền thống văn hóa được tích hợp trong giáo dục để thúc đẩy sự phát triển bền vững tại các trường học và cộng đồng dân cư tại Đông Nam Á và Nhật Bản; (2) đẩy mạnh và chia sẻ các sáng kiến và thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua việc tích hợp truyền thống văn hóa vào các chương trình và thực tiễn dạy và học; (3)khuyến khích các trường học  phát triển và hoàn thiện các chương trình và hoạt động ESD hiện nay.

     Đối tượng tham gia: Tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tư thục và công lập tại 11 quốc gia Đông Nam Á, được mời đệ trình hồ sơ về các chương trình, dự án và các hoạt động liên quan đến chủ đề của cuộc thi năm nay (xin xem thông tin chi tiết về Giải thưởng trên website: www.seameo.org)

     Trường đạt giải nhất sẽ được nhận một giải thưởng trị giá 1,500 USD và một chuyến đi tham quan đến Nhật Bản trong 04 (bốn) ngày. Hạn cuối nộp đề xuất tham dự Giải thưởng: 04/09/2015.

     Thông tin chi tiết xin truy cập website:

http://www.seameo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=558