(BGD&ĐT) - Công bố dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới

24/01/2018 09:52 GMT+7
Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 4/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc
chủ trì buổi họp báo công bố dự thảo chương trình các môn học.
 

 

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Ngày 27/7/2017, chương trình tổng thể đã được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ thông qua, làm căn cứ biên soạn các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Ban Phát triển các chương trình môn học, hoạt động giáo dục phối hợp với Ban Quản lý Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 đã hoàn thành 20 chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học.

Dự thảo các chương trình môn học đã được các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, giảng viên trường sư phạm, giáo viên cốt cán tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đại diện cho đội ngũ giáo viên trên phạm vi cả nước góp ý.

 
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trân trọng đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh, học sinh
và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn thiện các chương trình môn học.
 
 
Sau khi chỉnh sửa trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của một số tổ chức, cá nhân trên, dự thảo các chương trình môn học được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 19/01/2018 để tiếp tục xin ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các hội chuyên ngành, các cơ quan báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn thiện các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Xem dự thảo chương trình các môn học và hoạt động giáo dục tại đây.

Trung tâm Truyền thông giáo dục