Hội thảo khoa học “Vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ em hiện nay”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 08/10/2015, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ em hiện nay”.

     Tham dự hội thảo có: PGS. TS. Trần Kiều - Chủ tịch Hội , GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký , PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ - Phó Chủ tịch Hội , cùng các thành viên của Hội, GS. TS. Trần Công Phong - Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Ngoài ra còn có lãnh đạo, đại biểu các trung tâm, chi hội trực thuộc Hội và các đại biểu quan tâm tới dự.
 
     Nội dung hội thảo đề cập đến vai trò của gia đình trong giáo dục cho trẻ trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, sự giao lưu của nhiều luồng văn hóa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Quá trình này đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống gia đình. Bên cạnh những tác động tích cực, gia đình Việt Nam cũng chịu tác động nhiều mặt của xã hội mở cửa, tốc độ phát triển tâm – sinh lý của trẻ hiện nay diễn ra nhanh, có khi đột biến, bất thường trong khi các bậc cha, mẹ vừa chưa đủ kiến thức, chưa kịp nhận thức, chưa đủ thời gian, chưa có phương pháp phù hợp để kịp thời quản lý, điều chỉnh, giáo dục và định hướng phát triển đối với trẻ.

    Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra rằng phần lớn gia đình chưa nhận thức được vai trò thực sự quan trọng của gia đình trong giáo dục nhân cách cho con cái, cũng như vai trò quan trọng của gia đình trong mối liên kết giáo dục giữa gia đình – nhà trường. Và các gia đình đã phó mặc công việc này cho nhà trường, nhà trường phải chịu trách nhiệm cho việc hình thành nhân cách của con cái họ. Còn các gia đình thực sự quan tâm đến giáo dục trẻ thì lại thiếu kỹ năng và phương pháp giáo dục. 

     Ngoài ra các chuyên gia và các nhà nghiên cứu cũng chia sẻ các phương pháp giáo dục giá trị hiệu quả cho trẻ về giá trị cá thể, nhân cách lẫn giá trị xã hội, sao cho gia đình trở thành môi trường giáo dục hình thành nhân cách tốt nhất cho trẻ em. 

     Theo quan điểm của PGS. TS. Trần Kiều, chúng ta cần xem giáo dục gia đình là vấn đề nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và có hệ thống, với các nội dung về kinh nghiệm giáo dục gia đình truyền thống, các đặc trưng của giáo dục gia đình, và nội dung, phương pháp giáo dục đối với các đối tượng khác nhau. Ông cũng băn khoăn rằng liệu chúng ta có thể xây dựng được hệ giá trị Việt bao gồm các tiêu chí và thang đo mới phù hợp với bối cảnh mới để áp dụng trong giáo dục nhân cách cho thể hệ trẻ hiện nay.

     Một số hình ảnh tại hội thảo:  

 01.jpg