Đánh giá việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo: Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) và Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, nhằm xem xét đánh giá việc thực hiện chương trình và bộ chuẩn trong thời gian qua, làm căn cứ cho việc điều chỉnh chương trình và bộ chuẩn cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và cho những năm tiếp theo.

     Chương trình GDMN là mô hình GDMN mới được hình thành trong thực tiễn với cách tiếp cận mới, xuất phát từ quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình giáo dục. Hướng tới sự phát triển toàn diện tạo cơ hội cho trẻ phát triển tiềm năng của bản thân. Chương trình GDMN hiện hành là chương trình khung có tính mở, linh hoạt, tạo điều kiện để giáo viên chủ động, sáng tạo phát triển chương trình, phù hợp với phát triển vùng miền và các đối tượng trẻ. Đến nay chương trình GDMN đã được triển khai thực hiện hầu hết các cơ sở GDMN trong cả nước. Bên cạnh đó, bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ra đời với mục đích hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, nâng cao kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ của các bậc phụ huynh, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non và các cơ sở đào tạo.
     Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi có rất nhiều ưu việt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thì rất cần tổ chức xem xét đánh giá nghiêm túc việc thực hiện. Bên cạnh những ưu việt, cần chỉ ra những hạn chế, bất cập cần điều chỉnh để chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi ngày càng phù hợp với thực tiễn GDMN Việt Nam, đáp ứng điều kiện để thực hiện chương trình GDMN như giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tổ chức triển khai ngày càng tốt hơn để nâng cao chất lượng GDMN.
     Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá ưu điểm, hạn chế và tình hình triển khai thực hiện chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai, các điều kiện để thực hiện chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; Các trường sư phạm với việc triển khai chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi. Bên cạnh đó, phân tích nguyên nhân, ưu điểm và hạn chế, kiến nghị và đề xuất chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.