Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 12/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”, Mã số: V2012 – 19, do Th.s Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) ở trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tỉnh Lào Cai.
- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh HĐGDNGLL trong các trường PTDTBT vùng dân tộc và miền núi.

Kết quả nghiên cứu
- Đề tài làm rõ các khái niệm như dân tộc thiểu số, trường PTDTBT, HĐGDNGLL; Vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của HĐGGNGLL, nội dung giáo dục đặc thù ở trường PTDTBT.
- Thực trạng hoạt động GDNGLL ở trường PTDTBT tỉnh Lào Cai: đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai; Tổng quan về trường PTDTBT ở tỉnh Lào Cai; Thực trạng HĐGDNGLL ở trường PTDTBT.
-  Hoạt động GDNGLL là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường, đặc biệt là trường PTDTBT. Hoạt động GDNGLL giúp các em sớm làm quen với cuộc sống có ý thức chấp hành quy định, nâng cao khả năng Tiếng Việt, từng bước tiếp cận với những điều mới mà khi ở nhà các em chưa biết.
- Lào Cai là tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động GDNGLL, các hoạt động mang tính sáng tạo, phong phú và đa dạng tạo môi trường giáo dục tốt, chất lượng giáo dục đạt kết quả cao.
- Từ thực tế của Lào Cai về tổ chức HĐGDNGLL, đề tài đã rút ra được những kinh nghiệm sau: (1) Về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp đối với việc tổ chức các HĐGDNGLL ở trường PTDTBT nói riêng, trường phổ thông nói chung; (2) Về công tác quản lý chỉ đạo thực hiện các HĐGDNGLL của Sở GD&ĐT và các cấp quản lý giáo dục; (3) Về xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia vào các HĐGD của nhà trường cả trong và NGLL.

Kiến nghị
- Bộ GD&ĐT: chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm của Lào Cai và phổ biến nhân rộng ra các tỉnh miền núi vùng dân tộc.
- Viện KHGDVN: tổ chức nghiên cứu sâu hơn về kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL , kinh nghiệm xây dựng môi trường giáo dục của Lào Cai để khái quát thành các giải pháp giáo dục đặc thù ở vùng dân tộc làm cơ sở để Bộ GD&ĐT chỉ đạo phát triển giáo dục vùng dân tộc trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
- Các Sở GD&ĐT vùng dân tộc và miền núi có thể tham quan học tập kinh nghiệm tốt của Lào Cai.