Nghiệm thu đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 29/07/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”, theo Hợp đồng số 68/2012/HĐTV-IDJE, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

     Đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng chương trình giáo dục Việt Nam”được thực hiện theo hợp đồng số 68/2012/HĐTV-IDJE giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục IDJ-AEC được ký kết ngày 01/11/2012.
     Mục đích nghiên cứu: phối hợp tìm ra phương án tối ưu thực hiện 02 Chương trình GD Việt Nam và Chương trình Quốc tế, vấn đảm bảo Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng chương trình giáo dục Việt Nam và phù hợp với mục tiêu của mô hình nhà trường.
     Qua thời gian triển khai nội dung công việc tại cơ sở là trường song ngữ Hanoi Academy thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GD IDJ, nghiên cứu các vấn đề lý thuyết liên quan, xây dựng cơ sở pháp ly, nguyên tắc phối hợp giữa hai Chương trình, những ý kiến góp ý từ giáo viên, chuyên viên, cán bộ quản lý, chuyên gia môn học của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục Hà Nội, các trường quốc tế… nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nội dung công việc tìm Phương án phối hợp 07 Chương trình môn học Toán, tiếng Anh, Lý, Địa, Sinh, Hóa, Sử phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, khắc phục tình trạng chồng lấn hoặc thiếu hụt về nội dung kiến thức, kỹ năng… giữa hai Chương trình đang được giảng dạy, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu nhà trường đặt ra và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, sức khỏe và khả năng nhận thức của học sinh. 

Vương Hồng Hạnh

Tin khác