Hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 26/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nghiên cứu “Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”, hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO Hà Nội.

Tham gia hội thảo có GS.TS Trần Công Phong – Viện trưởng Viện KHGDVN, đại diện một số trung tâm nghiên cứu và các phòng chức năng thuộc Viện KHGDVN cùng toàn thể Ban Lãnh đạo và nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy. 
  
htggtx.jpg
GS.TS. Trần Công Phong – Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Về phía khách mời, có sự tham gia của các đại biểu: ông Toshiyuki Matsumoto, Điều phối viên Chương trình giáo dục, Văn phòng UNESCO Hà Nội; đại diện Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Văn phòng chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới, Bộ NN&PT nông thôn; các chuyên gia của Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện Phòng giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh hóa.
     
Phát biểu khai mạc Hội thảo TS Nguyễn Minh Tuấn đã nêu rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp và quá trình nghiên cứu và mục tiêu cụ thể của Hội thảo là “chia sẻ các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng Xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng Nông thôn mới, thu thập ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện khuyến nghị và giải pháp”.
     
Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, ông Toshi Matsumoto phát biểu và nhấn mạnh ý nghĩa của nghiên cứu này trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt 3 mục tiêu mà nghiên cứu hướng đến là: cung cấp bằng chứng dựa trên nghiên cứu của việc đóng góp XHHT cho Nông thôn mới; mối quan hệ giữa xây dựng XHHT cho Nông thôn mới và vai trò của những thiết chế văn hóa giáo dục không chính quy trong cộng đồng; những bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu. 
   
 2016 10 27 02.jpg
Ông Toshi Matsumoto- Đại diện UNESCO Hà Nội phát biểu

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo:
 
1. Tóm tắt kết quả hội thảo tham vấn lần 1 (ngày 4.10.2016) về kết quả khảo sát, những kết luận, bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu thực tiễn. ThS. Bùi Thanh Xuân trình bày.
     
2. Các giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường vai trò của xây dựng XHHT cấp xã trong việc góp phần xây dựng Nông thôn mới. ThS. Bế Hồng Hạnh trình bày.
     
Các đại biểu đã thảo luận và cho rằng đây là một nghiên cứu rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, cần được phát triển để nghiên cứu sâu, rộng hơn. Về những khuyến nghị và giải pháp đưa ra được các chuyên gia thảo luận và đánh giá cao, mong muốn nhóm nghiên cứu hoàn thiện và làm rõ hơn nữa vai trò của việc xây dựng XHHT cho việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng, từ đó có những kiến nghị lên cơ quan quản lý để hoàn thiện cơ sở pháp lí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới và Tiêu chí xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã.
 

Tin khác