Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 03/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”.


 
Hội thảo thu hút đông đảo các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia và giáo viên trong nước và quốc tế

Mục đích hội thảo: Trao đổi về thực trạng, kinh nghiệm quốc tế, quan điểm và những giải pháp phát triển năng lực tư vấn học đường cho đội ngũ GV ở trường phổ thông.

Hội thảo tập trung 2 nội dung chính: I/Phát triển năng lực tư vấn học đường cho GV phổ thông, và II/Công tác tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông.

Các báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo:

1.“Sứ mệnh và nhiệm vụ của Tham vấn học đường ngày nay”, do TS. Hồ Viết Lương trình bày;

2.“Những nhiệm vụ và yêu cầu căn bản đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông ”, TS. Nguyễn Hồng Thuận trình bày;

3.“Infusing Digital Storytelling, Filmmaking and Cross Cultural Collaboration to Improve Online Distance Learning (ODL) for Pre-Service Teachers”, GS.TS. Nile Stanley và TS. John Ronghua Ouyang- ĐH North Florida trình bày

4.“Năng lực tư vấn tâm lý của GV chủ nhiệm ở trường trung học”, TS. Hoàng Gia Trang trình bày

5.“Một số vấn đề xã hội của việc xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn học đường cho GV chủ nhiệm ở trường THPT”, Nguyễn Minh Đức trình bày

6.“Một số nội dung bồi dưỡng năng lực tham vấn học đương cho GV THPT”, TS. Hồ Viết Lương trình bày

7.“Giáo dục giá trị nghề nghiệp-Định hướng nền tảng trong đào tạo GV ở Australia”, ThS. Lê Thị Quỳnh Nga trình bày

8.“Living values Education for Vietnamese School Students through Storytelling”, GS.TS. Nile Stanley trình bày

9.“Truyện kể trong tư vấn học đường-Một số vấn đề lý luận”, TS. Nguyễn Thị Hiền trình bày

10.“Công tác phối hợp các lực lượng GD trong hoạt động tư vấn học đường ở nhà trường phổ thông”, ThS. Nguyễn Thị Hiền trình bày

Để tham khảo nội dung các báo cáo, vui lòng liên hệ: Phòng Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 0439423754; thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
Phạm Tuyết Nhung

 

 

 

 

Tin khác